fredag 1 februari 2013

Erfarenhetsexpertis

Jag har redan länge varit en stor anhängare av tanken om att vi inom alla sektorer som jobbar med människor bättre borde lyssna på dem som själv på något sätt använder (eller använt) servicen. Vi borde ta tillvara deras erfarenhet, och bättre använda deras erfarenhetskompetens för att utveckla tjänsterna.

Inom mental- och missbruksvården går man nu med stormsteg i denna riktning. Och jag tycker det är fantastiskt! Tänk att vi äntligen börjar ha ett samhälle som på allvar vill lyssna till dem som själv använder - eller använt - servicen!

Min tilltro till att använda så kallade erfarenhetsexperter (räknar mig själv som en inom handikappservicen) förstärktes ytterligare i dag. Jag fick nämligen vara med på ett möte där människor som använt socialens tjänster möttes med tjänstmän- och kvinnor. Tillsammans funderade vi på hur man kan utveckla dem att bli bättre. I en god och jämställd anda. I en anda där tjänsteinnehavarna på ett äkta sätt lyssnade och tog tillvara på erfarenheterna.

Jag är övertygad om att detta är den rätta riktningen. Då kommunens tjänstemän- och kvinnor ser dem med egenhändig erfarenhet av servicen som en resurs kan vi tillsammans utveckla servicen att bättre motsvara kundernas behov. Tillsammans är vi starka!

1 kommentar:

Maria sa...

Ja du har så rätt!Tillsammans är vi starka.Kram