måndag 1 augusti 2011

VARNING FÖR SMITTA

Hittade en underbar och rolig text av Wendy Holden, om hur Downs syndrom "smittar". Blev inspirerad: översatte den och gjorde en egen version av texten. Oj, oj, oj som jag blivit smittad ; )

 

Detta är en varning om hur drag från de Annorlunda medmänniskorna kan smitta av sig. Läs och begrunda: vi är kanske inför en världsomspännande, allvarlig pandemi!

Om du känner igen några av symptomen som beskrivs nedan, är det möjligt att du blivit smittad. Om så är fallet, finns det inget att göra... Tillståndet har redan blivit kroniskt, och det är även möjligt att det förvärras genom åren. Om du fortfarande är symptomfri och vill hålla dig i säkerhet: slut ögonen, stäng öronen och isolera dig inomhus. För resten av livet. 


De Annorlunda medmänniskornas särdrag beror ibland på en kromosomdeletation. Alltid vet man inte vad det beror på. Den senaste forskningen visar dock på att deletationerna (eller fallen vars urprung man inte känner) verkar vara mycket smittosamma. Familjemedlemmarna, och andra i nära omgivning, har upplevt stora förändringar i sig!

Förändringarna syns på flera olika sätt:
  • Något nytt verkar att uppstå i hjärnan, i det visuella centret. Föräldrarna verkar få en förmåga att betrakta världen från ett helt nytt perspektiv
  • De smittade föräldrarna säger att de fått en förmåga att koncentrera sig på det väsentliga i livet, saker som är viktiga
  • Det rapporteras även att föräldrarna blivit bättre på att prioritera: man har kommit fram till att de omprioriterat sina värderingar i livet, totalt! 
  • Det har också upptäckts att de har spontant uppkommande förändringar i beteendet, så som ofta förekommande tårar och/eller tjut av glädje
  • Hjärnan genomgår dramatiska förändringar i det logiska tänkandet. Föräldrarna får plötlsigt förmågan att kunna kommunicera med det mest krångliga medicinska termerna. Förmågan att kunna tolka långa, konstiga förkortningar föds omedelbart. Det är inte heller ovanligt att föräldrarna kan skilja på tillstånd som Down, Angelmans, Prader Will, Sotos, Aspeger, Autism osv...
  • Föräldrarna verkar få en förståelse för komplicerade medicinska undersökningar och apparater
Med tiden är den smittades hela nervsystem förändrad. På grund av förändringarna är föräldrarna kapabla att utföra uppgifter som tidigare skulle ha varit totalt omöjliga. Dessa förändringar hjälper dem att hitta nya förmågor i sig, så som att ge dem mod att prata med främmande människor eller till stora folkmassor, för att inte prata om att börja blogga om sitt liv!

De smittade känner att det är viktigt att berätta om sitt liv och vardagen med de Annorlunda för andra. Vissa får en nästintill passionerad inställning till detta behov av att informera. De ovannämnda förändringarna är nära förknippade med verbala problem; föräldrarna kan knappt sluta tala (eller skriva) när de väl kommit igång!

Människor som de tidigare undvikit, eller som de varit reserverade gentemot, möter de efter smittan med öppenhet. Andningsstystemet verkar också drabbas dramatiskt. Föräldrarn berättar att de lätt blir andfådda, till exempel av att barnet tecknar sitt första ord. 

Hjärtat får symprom. Förmågan att älska med hela sitt hjärta växer. En del av mammorna har rapporterat att deras hjärta kan slå över slag, exempelvis då barnen för första gången tog sitt första steg eller sade ett ord.

De smittade rapporeteras även ha följande symptom: Föräldrarna får ett starkt behov av att ge tröst till andra, stöda dem, hjälpa dem och även krama främmande personer. De behöver bara känna på sig att någon behöver en kram och där är dom!

De smittade verkar utveckla känselspröt: de är känsliga för att läsa av andra med samma symptom och är förmögna att dela med sig av känslotillstånden. Till symptomen hör även att deras ögon lätt blir fuktiga när de hör på andra smittades historier. Benen rapporteras även ha blivit starkare (och snabbare!), balansen bättre och modet större.

Dessa symptom verkar ha gett dessa föräldrar en förmåga att stå stadigt på jorden när det stormar som värst. Smittan ger dem krafter att orka (utan vilopauser) samt att klara av svår psykisk och fysisk belastning.

Forskarna är förundrade över hur utspridd smittan är. Den finns över hela jorden. Det intressanta är att alla de smittade beskriver symptomen lika.  Föräldrar och andra närstående erkänner öppet att symptomen har blivit permanenta drag hos dem. Så gott som alla rapporteras vara nöjda över förändringarna. "Jag skulle inte byta bort en dag" är en vanlig kommentar hos de smittade. Det verkar som att smittan förbättrar de drabbades livskvalitet och att de förmår vara lyckliga trots denna allvarliga smitta.

Inga kommentarer: