måndag 12 december 2016

Dagen då jag bytte modersmål


Mitt modersmål är finska. Av lyckliga omständigheter har jag ändå haft lyckan att få bli tvåspråkig. Jag är registrerad som finskspråkig. Naturligt, i och med att det ju är språket som jag fått via modersmjölken. Våra barn är däremot registrerade som svenskspråkiga.
 
Jag har ibland lekt med tanken att jag kanske skulle registrera mig som svenskspråkig? Men jag har inte velat. Jag har tänkt att jag vill behålla finskan som mitt modersmål. Ett arv jag fått hemifrån. 

Idag är jag dock i andra tankar. En tår rinner ned för kinden. Av sorg. Av ilska. Regeringspartierna har valt att trampa över de svenskspråkigas grundrättigheter. Mina barns grundrättigheter. Rätten att få vård på sitt modersmål när krisen är som störst.

Denna dag går därför i min personliga livshistoria till historien som dagen då jag bytte modersmål. Mitt modersmål jag är uppvuxen med. Mitt modersmål jag talat med min mor, far, bror och släkt. Mitt modersmål jag talar med min man. 

Jag vet att regeringspartierna inte bryr sig ett dyft i mitt beslut. Inte det minsta lilla. Men för mig personligen är det ett ställningtagande. En liten konkret handling för att höja finlands svenskspråkigas röst. 

PS Är du tvåspråkig? Men kanske är registrerad som finskspråkig? Vet du, det behövs fler som höjer sin röst nu! Här kan du gå och omregistrera dig: https://verkkopalvelu.vrk.fi/Omat/Etusivu.aspx
9 kommentarer:

Nina sa...

Jag, och säkert många andra finlandssvenskar, säger TACK! :)

Caroline sa...

<3

Anonym sa...

Tack!! <3
Själv kan jag inte finska. Har försökt i 37 år att få det inbankat, men jag kommer inte långt. Jag försöker prata det lilla jag kan då det behövs, men varje gång jag åker till sjukhus utanför Vasa (min dotter har reuma) blir det stora problem med språket. På ett sjukhus sa läkaren att vi inte behövde komma tillbaka då vi inte förstår finska. Vart ska vi då åka? Vi behöver vård av specialist för dotterns reuma. Vi behöver vård på svenska. Så detta beslut som tagits nu är hemskt. Vi måste stå på oss.
Så ännu en gång, tack! Många bäckar små...

Christel

Anonym sa...

Om finlandssvenskar ska diskrimineras på detta sätt, och få höra av en läkare att dom inte får komma tillbaka, eftersom dom inte kan finska, då tycker jag att Sverige kan göra likadant mot finnar som inte kan svenska här. Då ska dom inte komma och kräva tolk när dom ska till sjukhus eller nån myndighet eller liknande här i Sverige. Det dom gör i Finland mot finlandssvenskar är olagligt och dessutom är det inget annat än ren och skär elakhet. Finnarna borde verkligen skämmas.

Anonym sa...

Bra gjort Anne

Unknown sa...

Situationen för oss finlandssvenskar blir inte bättre av att finskspråkiga i Sverige skulle få sämre rättigheter. Det är lika viktigt för en finskspråkig att få vård på sitt modersmål som det är för oss att få vård på vårt. Jag tycker inte vi ska göra det här till en fråga om finnar mot svenskar, alla människor förtjänar bra vård. I Sverige kan man ju inte kräva att läkare ska kunna finska, så då kan tolk vara en bra lösning. Om vi inte kan garantera svenskspråkigas rättigheter på annat sätt i Finland tycker jag att man kunde ge oss en tolk också, och inte bara skicka oss till läkare som på pappret kan tillräcklig svenska men i verkligheten knappt kan göra sig förstådda. Annars är det kanske dags att Sverige lär sig att vi finns, och kommer och hjälper till. Det vore t.ex. inte så svårt att skicka svenskspråkiga österbottningar till Umeå för specialistvård istället för Seinäjoki eller Tammerfors (i vissa fall tror jag att man redan kan göra det).

Anonym sa...

Fint gjort Anne! Jag skulle själv kunna tänka mig att göra likadant, men vad betyder det så där rent praktiskt? Vad ändras?

Matti Hokkanen sa...

Fastän jag bott i Rovaniemi sedan Maj i år, är jag fotfarande registrerad som Svenskspråkig i Maistratet och nämner nog om det helt öppet, om det blir tal om det med någon här. Hörde med ett öra i samband med Våravslutningen vid Valteri-Skilla www.valteri.fi som förrut hette Svenska Skolan för Synskadade, då Mamman till en Elev nämnde till Rektorn, att Dåttern, nu sedan officiellt, är svenskspråkig, men då det var liv omkring, hörde jag inte, då hon motiverade det till Rektorn, men då jag råkade möta mamman i fråga vid Säkerhetskontrollen vid Helsingfors/Vanda Flygfält, där hon jobbar, frågade jag om orsaken, vilken var, att tydligen, godkänner inte Kärvo Stad, att man har någon anknytning till svenskan, då man har finska som modersmål, alltså, att man valt, att sätta dDåttern i svensk skola, då det helt enkelt finns en sådan närmare hemmet, än en finsk, Vanlig Skola, går inte i detta fall, man vill ibland, ansöka om Avlastning på Svenska för Dåttern, bidrag till Lägerkostnader för ett Svenskspråkigt Läger osv, så i praktiken, var de tvungna, att registrera Dåttern till svenskspråkig, men de tänker flytta till Bårgo, där kanske attityden, är bättre? Till saken hör alltså, att Valteri-Skilla, även tar emot helt finskspråkiga Elever, som sedan lär sig Svenska i Skolan och hittills, har det i de flästa fallen, gått riktigt bra. Hade inte hört om något sådantdär förrut och om de skulle börja kräva här, att jag skulle byta Modersmålet, så blir det nog Anmälan till Yhdenvertaisuus ja -Tasa-arvolautakunta www.yvtltk.fi där man skulle kräva, att hela Rovaniemis Handikappservice, skall stängas helt och -hållet, så länge saken behandlas, så där funderar de sedan, så fint gjort av dig, Anne, att du registrerade om dig till Svenskspråkig, så får se, vad det händer och till dig härovan, inte tror jag, att det blir så radikala, praktiska ändringar, men vad vet man förståss, beroende på var man bor osv.

Matti Hokkanen sa...

Glömmde ännu tillägga, att jag i Maj 2015, understödde ett Medborgarinitiativ på adressen www.kansalaisaloite.fi där det krävdes, att det även i Finland, bör vara möjligt, att registrera sig på flera språk i gången, då det ju idag, är möjligt att registrera sig bara på ett språk i gången och Finland, är ju en av de få länderna, där det är så. Även kan nämnas, att då jag skrev e-post till Norra Finlands Förvaltningsdomstol och det komm den brekanta, automatiska bekräftelsen om, att meddelandet, är mottaget, reagerade jag ju genast på, att det ändast stod på finska och -engelska, då det tex. gällande Helsingfors Förvaltningsdomstol, nog även står på svenska, så jag skrev ju frågan, var svenska meddelandet håller hus, till vilket jag fick svaret, att då Norra Finlands Förvaltningsdomstol, inte fungerar på tvåspråkiga orter, har de verkställt detta meddelande ändast på finska och -engelska, men kunde fundera på, att lägga till svenskan!