fredag 8 mars 2013

Smittad

Jag hade i dag besök av en varm & empatisk reporter från YLE. Senare i vår kan du lyssna till mina funderingar i programmet Familjeliv. En av hennes frågor berörde detta med att vi föräldrar i landet Annorlunda brukar hävda att det är en rikedom att ha ett specialbarn. Vet inte om jag lyckades formulera mig så tydligt men hoppeligen på ett någorlunda förståeligt sätt.

Grävde igenom mitt bloggarkiv och hittade inlägget nedan. Den har sin bakgrund i Wendy Holdens text, om hur Downs syndrom "smittar" på de anhöriga. Blev i tiderna inspirerad av texten, översatte den och gjorde en egen version. Och oj, oj, oj som jag blivit smittad ; ) 

Texten kanske på sitt sätt också ger svar på varför det är en rikedom att få uppleva landet Annorlunda. En favorit i repris alltså, var så god!

Detta är en varning om hur drag från våra Annorlunda medmänniskorna kan smitta av sig. Läs och begrunda: vi är kanske inför en världsomspännande och allvarlig pandemi!

Om du känner igen några av symptomen som beskrivs nedan, är det möjligt att du blivit smittad. Om så är fallet, finns det inget att göra... Tillståndet har redan blivit kroniskt och det är även möjligt att det förvärras genom åren. Om du fortfarande är symptomfri och vill hålla dig i säkerhet: slut ögonen, stäng öronen och isolera dig inomhus. För resten av ditt liv.


Våra annorlunda medmänniskornas särdrag beror ibland på en kromosomdeletation. Alltid vet man inte vad det beror på. Den senaste forskningen visar dock på att deletationerna (eller fallen vars urprung man inte känner) verkar vara mycket smittosamma. Familjemedlemmarna - och andra i nära omgivning - har upplevt stora förändringar i sig!

Förändringarna syns på följande sätt:
  • Något nytt verkar uppstå i hjärnan, i det visuella centret. Föräldrarna verkar få en förmåga att betrakta världen från ett helt nytt perspektiv
  • De smittade föräldrarna säger att de fått en förmåga att koncentrera sig på det väsentliga i livet, saker som är viktiga
  • Det rapporteras att föräldrarna blivit bättre på att prioritera: man har kommit fram till att de omprioriterat sina värderingar i livet. Totalt! 
  • Det har också upptäckts att de har spontant uppkommande förändringar i beteendet, så som ofta förekommande tårar och/eller tjut av glädje
  • Hjärnan genomgår dramatiska förändringar i det logiska tänkandet. Föräldrarna får plötlsigt förmågan att kunna kommunicera med det mest krångliga medicinska termerna. Förmågan att kunna tolka långa, konstiga förkortningar föds omedelbart. Det är inte heller ovanligt att föräldrarna kan skilja på tillstånd som Downs, Angelmans, Prader Will, Sotos, Aspeger, Autism osv...
  • Föräldrarna verkar få en förståelse för komplicerade medicinska undersökningar och apparater
Med tiden är den smittades hela nervsystem förändrad. På grund av förändringarna är föräldrarna kapabla att utföra uppgifter som tidigare skulle ha varit totalt omöjliga. Dessa förändringar hjälper dem att hitta nya förmågor i sig, som att ge dem mod att prata med främmande människor eller till stora folkmassor. För att inte tala om att börja blogga om sitt liv!

De smittade känner att det är viktigt att berätta om sitt liv och vardagen med de Annorlunda. Vissa får en nästintill passionerad inställning till detta behov av att informera. De ovannämnda förändringarna är nära förknippade med verbala problem; föräldrarna kan knappt sluta tala (eller skriva) när de väl kommit igång!

Människor som de tidigare undvikit - eller som de varit reserverade gentemot - möter de efter smittan med öppenhet. Andningsstystemet verkar också drabbas dramatiskt. Föräldrar berättar att de lätt blir andfådda, till exempel av att barnet tecknar sitt första ord. 

Hjärtat får symptom. Förmågan att älska med hela sitt hjärta växer. En del av mammorna har rapporterat att deras hjärta kan slå över slag, exempelvis då barnet för första gången tog sitt första steg eller sade ett ord.

De smittade rapporeteras även ha följande symptom: Föräldrarna får ett starkt behov av att ge tröst till andra, stöda dem, hjälpa dem och även krama främmande personer. De behöver bara känna på sig att någon behöver en kram och vips, där är dom!

De smittade verkar även utveckla känselspröt: de är känsliga för att läsa av andra med samma symptom och är förmögna att dela med sig av känslotillstånden. Till symptomen hör även att deras ögon lätt blir fuktiga när de hör på andra smittades historier. Benen rapporteras även ha blivit starkare (och snabbare!), balansen bättre och modet större.

Dessa symptom verkar ha gett dessa föräldrar en förmåga att stå stadigt på jorden när det stormar som värst. Smittan ger dem krafter att orka (utan vilopauser) samt att klara av svår psykisk och fysisk belastning.

Forskarna är förundrade över hur utspridd smittan är. Den hittas i alla världens länder. Det intressanta är att alla de smittade beskriver symptomen lika. Föräldrar och andra närstående erkänner öppet att symptomen har blivit permanenta drag hos dem. 

Så gott som alla rapporteras vara nöjda över förändringarna. "Jag skulle inte byta bort en dag" är en vanlig kommentar hos de smittade. Det verkar som att smittan förbättrar de drabbades livskvalitet och att de förmår vara lyckliga trots denna allvarliga smitta.

1 kommentar:

Anonym sa...

Hej Anne!

Det var länge sedan jag tittade in här, har haft fullt upp med en liten nyföding och de två "stora" barnen - och alla virus som plågar oss den här tiden på året. Läste ikapp lite nu och konstaterar än en gång att din blogg berör, tårarna rinner. Inte så konstigt kanske, för jag är ju också "smittad"...

Tittar in igen snart. Ha det så bra och keep up the good work!

Camilla Hägen